Reservdelar


Takrör (för gungorna De Luxe och Riviera) samt upphängningskrokar kan Du beställa direkt från fabriken genom att fylla i beställningsblanketten.
I övriga ärenden gällande Varax-produkter betjänas Du av våra auktoriserade återförsäljare.


Takrör:

3-personers hammock: A: 184 cm, B: 116 cm


Upphängningskrokar:


De Luxe (vänster) och Riviera (höger)

 

Plastfötter:

 

1. Riviera, 2. De Luxe, 3. Suvi tassar, utbytta till motsvarande produkt

Beställningsblankett

Takrör:
48€/pkt (innehåller postavgift)

3-h (A: 184 cm, B: 116 cm)
Antal:

Upphängningskrokar:
10€/st (innehåller postavgift)

Riviera - upphängningskrokar
Antal:
De Luxe - upphängningskrokar
Antal:

Plastfötter:
15€/pkt (innehåller postavgift)

Riviera - plastfötter
Antal:
De Luxe - plastfötter
Antal:
Suvi - plastfötter
Antal:

Kontaktuppgifter